Vol643女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍孔雀绿内衣配蕾丝吊袜诱惑写真70P杨晨晨画语界

Vol643女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍孔雀绿内衣配蕾丝吊袜诱惑写真70P杨晨晨画语界

逆则宜顺,壅则宜通。缓脉四至最从容,柳梢袅袅飑轻风,浮缓伤风项背强,沈缓伤湿痿痹同。

植物取精于地,而生养以天。下客主人,循牙车,合阳明,并下人迎,此胃气别走于阳明者也。

内热甚而脉反不鼓,是阳盛格阴于外也;内寒而脉反鼓甚是阴盛格阳于外也,是谓脉证相反(原注:脉大而实,其来难者,是厥阴之动,疝气客于膀胱,小腹肿也。 蛇蟠向王,鹊巢背太岁,燕伏戊己虎奋冲破,干鹊知来,猩猩知往,鹳影抱,虾蟆声抱鹦鹉能言,众为趾前三后一,唯此四指齐分。

此证多因汗不彻,阳气郁于肌肤,故蒸于头面,时赤时不赤也,宜微汗之。)厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

承育和君来命,重加编订,加以批按,不佞以俗务羁縻,未遑细辨,而自惭学识浅陋,故敬谢不敏。 庚申辛酉石榴木。

人之口动,上颏静,为颐卦之象,有颐养之义。至于火中生虫,则火鼠也,极南之,其毛以为火浣布,而火南鸡亦火食也。

Leave a Reply